รายละเอียดคอร์ส

ภาคปฏิบัติ

อัตราค่าเรียน (เก็บเป็นรายเดือน)

วิชา ค่าเรียนต่อชั่วโมง
ปฏิบัติดนตรีสากล (ขั้นต้น)* Initial-Grade 1*เทียบเท่า Suzuki Vol.1 (1-9) เรียนเดี่ยว 550 บาท (2,200/ด)กลุ่ม 2 คน ๆ ละ 350 บาท(1,400/ด)
ปฏิบัติดนตรีสากล(ขั้นกลางต้น)* Grade 2-3*เทียบเท่า Suzuki Vol. 1-2 เรียนเดี่ยว 600 บาท (2,400/ด)กลุ่ม 2 คน ๆ ละ 400 บาท(1,600/ด)
ปฏิบัติดนตรีสากล(ขั้นกลางปลาย)* Grade 4-5*เทียบเท่า Suzuki Vol. 3-4 เรียนเดี่ยว 600 บาท (2,400/ด) กลุ่ม 2 คน ๆ ละ 400 บาท(1,600/ด)
ปฏิบัติดนตรีสากล(ขั้นสูงต้น)* Grade 6-7*เทียบเท่า Suzuki Vol. 5-6 เรียนเดี่ยว 600 บาท(2,400/ด)
ปฏิบัติดนตรีสากล(ขั้นสูงปลาย)* Grade 8*เทียบเท่า Suzuki Vol. 7 เรียนเดี่ยว 600 บาท(2,400/ด)

หมายเหตุ: การเรียนเดี่ยว 1 ชั่วโมง กรณีเป็นครูมีชื่อเสียงระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อัตราค่าเรียนต่อชั่วโมง คือ

-ระดับชาติ 900 บาท (3,600/ด)

-ระดับนานาชาติ 1,400 บาท (5,600/ด)

วิชา ค่าเรียนต่อ ½ ชั่วโมง
ปฏิบัติดนตรีสากล (ขั้นต้น) เรียนเดี่ยว 300 บาท (1,200/ด)
ปฏิบัติดนตรีสากล(ขั้นกลางต้น) เรียนเดี่ยว 350 บาท (1,400/ด)

ภาคทฤษฏี

อัตราค่าเรียน (เก็บเป็นรายเดือน)
วิชา ค่าเรียนต่อชั่วโมง
ทฤษฎีดนตรีสากล(ขั้นต้น)Grade 1-2 เรียนเดี่ยว 500  บาท (2,000/ด)กลุ่ม 2 คน ๆ ละ 300 บาท(1,200/ด)
ทฤษฎีดนตรีสากล(ขั้นกลาง)Grade 3-4 เรียนเดี่ยว 550 บาท (2,200/ด)กลุ่ม 2 คน ๆ ละ 350 บาท(1,400/ด)
ทฤษฎีดนตรีสากล(ขั้นสูง)Grade 5-6 เรียนเดี่ยว 600 บาท (2,400/ด)กลุ่ม 2 คน ๆ ละ 400 บาท(1,600/ด)

ดนตรีเด็กเล็ก

อัตราค่าเรียน (เก็บ 3 เดือน = 1 คอร์ส)
วิชา ค่าเรียนต่อชั่วโมง
ดนตรีเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี กลุ่มละ 5-7 คน ๆ ละ 300 บาท(1,200/ด x3 = 3,600 บาท/คอร์ด)

สิทธิประโยชน์

1.  ผู้เรียนจะได้รับหนังสือเรียน หรือ CD ฟรี ในขั้นต้น

2.  ผู้เรียนสามารถยืมใช้เครื่องดนตรีในชั่วโมงเรียนได้

3.  ผู้เรียนเดี่ยวสามารถลาหยุดเรียนได้ 1 ครั้งต่อเดือน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับธุรการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเรียนทางสถาบันจะสอนชดเชยให้ สำหรับการเรียนกลุ่มทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยกรณีลาหยุดเรียน 🙂

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
สถาบันดนตรีฟิดเดิ้ลเดย์
ชั้น 3 พาราไดซ์พาร์ค
โทร 02-746-0290
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: